ประกันเพื่อทุนการศึกษา
 iGrow 
เพราะรักไม่ใช่แค่การดูแล


ไอโกรว์ เพราะรักไม่ใช่แค่การดูแล แต่เป็นการสนับสนุนให้เค้าเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 “เฉพาะสำหรับเด็ก” โรคร้ายแรงในเด็ก ค่าชดเชยรายวัน
แถมคุ้มครองกรมธรรม์หากเกิดเหตุไม่คาดคิดกับ ”ผู้ปกครอง” และให้เงินก้อนเมื่อครบอายุ 24 ปีเพื่อสนับสนุนการศึกษาของลูกในระดับปริญญาโท

 

สิทธิประโยชน์
•  ให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท (อายุครบ 24 ปี) รับรองการจ่ายสูงสุดถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในเด็ก 18 โรค และค่าชดเชยรายวันสำหรับเด็กกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
•  ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุเฉพาะสำหรับเด็ก ครอบคลุมค่ารักษาจากอุบัติเหตุ รวมถึงกระดูกแตกหัก

เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
iProtect


และหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ ใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณได้ดีเท่ากับสี่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง

สิทธิประโยชน์
•  ความคุ้มครองสูงสุดถึง 120 เท่าตั้งแต่วันแรกที่คุณจ่ายเบี้ย*
•  ค่าเบี้ยสบายกระเป๋าเพียงหลักร้อยต่อเดือน*
•  เลือกจ่ายเบี้ยสั้นเป็น 5ปีหรือ10ปีก็ได้ หรือค่อยๆจ่ายถึงอายุ 85 ปีก็มีให้เลือก
•  เงินผลประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษี
•  เบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้**
*กรณีเพศหญิง อายุ 1 เดือน และเลือกชำระเบี้ยเป็นรายปีจนถึงอายุ 85 ปี

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต

iProtect S

 

เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

สิทธิประโยชน์
•  อายุรับประกันภัย 18 - 55 ปี
•  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 10 ปีแต่ คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
•  สร้างมรดกหลักล้าน ด้วยเบี้ยประกันเพียง 2,859 บาทต่อเดือน*
•  ผลประโยชน์ที่ทายาทได้รับไม่ต้องเสียภาษี และค่าธรรมเนียม
•  เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท*

กองมรดกหลักล้าน เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้
Life Legacy (WLNP60L/WLNP99L)


คือทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้า เพื่อจัดสรรมรดกของคุณตามที่คุณต้องการส่งต่อความมั่งคั่งของคุณให้คนที่คุณรัก

สิทธิประโยชน์
•  คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 99 ปี
•  ให้ความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรก เบี้ยประกันภัยต่ำ
•  สามารถเลือกชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปี หรือทยอยชำระไปจนถึงอายุ 99 ปี
•  ผลประโยชน์ได้รับการยกเว้นภาษีมรดก
•  เบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ออมอย่างคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า
iPlus


การวางแผนสะสมเงินออมที่สมบูรณ์แบบจะมองแค่เพียง ผลตอบแทนจากเงินออมที่งอกเงยขึ้นมาเพียงอย่างเดียวคงจะไม่ได้แล้ว
แต่ยังคงต้องคํานึงถึงอนาคต ว่าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นในระหว่างที่การออมเงินของคุณยังไม่บรรลุเป้าหมาย คุณจะรักษาแผนการออมของคุณไว้อย่างไร

สิทธิประโยชน์
•   ออมระยะสั้น ชําระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี
•   รับเงินจ่ายคืนประจําปี(รับรองการจ่าย)ในอัตรา 2% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยสิ้นปีที่ 1-3
•   รับเงินจ่ายคืนประจําปี(รับรองการจ่าย)ในอัตรา 3% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยสิ้นปีที่ 4-6
•   รับเงินจ่ายคืนประจําปี(รับรองการจ่าย)ในอัตรา 4% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยสิ้นปีที่ 7-10
•   ครบกําหนดสัญญารับเพิ่มอีก 160% รวมรับผลประโยชน์ เงินจ่ายคืนกรมธรรม์ขั้นต่ำ 191%
•   รับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผล*
•   ให้คุ้มครองชีวิตหรือเจ็บป่วยด้วย 5 โรคร้ายแรง
•   ให้คุ้มครองชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

*จํานวนเงินปันผลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองจํานวนการจ่าย โดยอัตราผล ตอบแทนที่ใช้ในการประมาณการจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอัตราที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัย ควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต*